Sme mladá rozvíjajúca sa spoločnosť pôsobiaca na svetovom trhu od roku 2007. Zameriavame sa na dodávku komplexných softwerových riešení pre firmy a obchodné spoločnosti. Vďaka zavádzaniu najnovších softwerových technológií a metodík do našich produktov sa nám darí udržať vysoký kredit našej spoločnosti u našich zahraničných klientov.
     Naša spoločnosť rozvíja svoje aktivity v oblastiach webových a mobilných aplikácií.
     Našim cieľom je neustále zlepšovať nami poskytované služby, čomu je podriadené všetko úsilie našej spoločnosti a jej pracovníkov.